Pål Strande Mathisen - Daglig leder

Pål utdannet seg til sykepleier ved Høgskolen i Harstad på 90-tallet. Han har senere bygget på med videreutdanning og spesialisering innen rus og psykiatri, samt voldsrisikovurdering. Arbeidserfaringen siden studietiden har vært på sykehus, i hjemmesykepleie, i kommunal administrasjon, samt omtrent 15 år innen rus og psykiatri i offentlige og private helseforetak.

Dersom Pål ikke er opptatt med jobb, spiller han sjakk, seiler til havs, går tur med den bedre halvdelen og hunden, eller trakterer gitarer i bluesband du neppe har hørt om.

Jeg er hellig overbevist om at lokale løsninger er uovertrufne når det gjelder helse og omsorg. Med lokal administrasjon og ansatte som kjenner regionen, er vi bedre skodd når vi skal skreddersy individuelt tilpassede tilbud til tjenestemottakerne. Der har du hovedårsaken til at vi etablerte Hålogaland helse og Omsorg. Som en god årsak nummer to? Det er artig å starte bedrift! 

Trine Fjellstad Eriksen - Kontorleder

Trine er utdannet regnskapsfører fra Handelsskolen i Narvik og Høgskolen i Bodø. Hun begynte opprinnelig å utdanne seg til kokk etter grunnskolen, men tok etter hvert en kursendring. Arbeidserfaringen inkluderer omtrent 26 år med økonomi og regnskap i både entreprenørfirma og regnskapsfirma. Hun har i tillegg hatt flere utfordrende verv i styrer og organisasjoner.

På fritiden nyter Trine livet på hytta i helgene med sin kjære mann, hvis ikke tiden brukes til jogging, fjellturer til fots i sommerhalvåret, eller randonee i vinterhalvåret.

Arbeidet i HHO har gitt meg en helt ny og interessant hverdag. Spennende å jobbe i et forholdsvis nyetablert firma som er i sterk vekst og utvikling. Jobber også tett på alle ansatte og får oppleve deres hverdag, samt organisasjonens struktur og sterke verdigrunnlag. Er stolt over at firmaet har klart å få tak i så mange dyktige medarbeidere, der etikk, moral og empati står i sentrum. Ingen dag er lik, og ingen dag er kjedelig.

Karl Aksel Vik - Arbeidende styreleder

Karl Aksel har bred og omfattende ledererfaring innen flere bransjer. Han kan vise til solide resultater i en rekke bedrifter. Selskapene han har ledet har utmerket seg med lønnsom vekst og gode markedsposisjoner. Karl Aksel har lang erfaring fra helse og omsorg og har arbeidet med å løfte selskaper fra tidlig fase til nasjonal posisjon. Han har i tillegg svært bred erfaring fra styrearbeid, hvor han aktivt har arbeidet innovativt og målrettet med forretningsutvikling. Karl Aksel er utdannet Høgskoleingeniør fra Høyskolen i Sør-Trøndelag, påbygget med program innen ledelsesfag fra BI.

På fritiden er han en habil saksofonist hvor han gjerne utfolder sin kreativitet.

Hålogaland Helse og Omsorg AS er et meget spennende selskap som fyller en svært viktig samfunnsrolle. Arbeidet med å skape gode liv for de som har utfordringer, og ikke minst å lede og jobbe sammen med fantastisk dyktige kolleger er svært motiverende.

Robert Israelsen - Assisterende daglig leder

Robert er humanistisk Cand.Mag. fra Universitetet i Tromsø. Han har jobbet i ulike sektorer innen psykisk helse og rus siden 1997. Dette inkluderer 10 år på akuttpsykiatrisk post ved UNN, drøye 2 år i kommunal psykiatri, samt 13-14 år i ulike private helse- og omsorgsselskaper.

I fritiden er det familie, samboer, hytta og fjellheimen som settes i førersetet. I følge Robert er en uke på fjellet med telt og fiskestang den beste rekreasjon og jordingen han kan finne.

Fra og med 2019 var jeg med å etablere og siden drifte Hålogaland Helse og Omsorg AS. En del av motivasjonen var overbevisningen om at et lokalt helse- og omsorgsselskap kan levere tjenester av meget høy kvalitet. Muligheten er i alle fall bedre tilstede. På sikt både håper og tror jeg at HHO skal bli en markedsledende helse- og omsorgsleverandør i landsdelen. En kompetent og pålitelig partner for våre tjenestemottakere, og en stabil og trygg arbeidsplass for de som ønsker å jobbe hos oss.

Andreas Hay - Fagsjef

Andreas er utdannet vernepleier fra Høgskolen i Harstad, med videreutdanning innen rus og psykiatri og voldsrisikovurdering. Han har mer enn 30 års erfaring innen helse- og omsorgssektoren.

Mannen er tidligere fotballdommer, og det er nok det rigide synet på orden og regler som gjør Andreas meget godt egnet som fagsjef i HHO. Det, og det faktum at han er særdeles interessert og oppdatert i det faglige.

Å være med som gründer, og deretter fagsjef i HHO, er utvilsomt det beste yrkesmessige valget jeg har gjort. Det er noe unikt givende i det å skape noe, særlig når det du skaper har samfunnsmessig verdi. Herunder setter jeg spesielt stor pris på det at hele foretaket har omtrent det samme utgangspunktet - beboeren settes i sentrum, akkompagnert av et sterkt fokus på fag.

Linn B. Sollund-Walberg - HR-leder

Linn er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering i strategi, organisasjon og ledelse. Hun har også utdanning innen administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Linns tidligere arbeidserfaring favner 17 år i ulike stillinger i rådgivningsbransjen, blant annet som ass. direktør, kommunikasjonsansvarlig og seniorrådgiver. Hun har jobbet på oppdrag for kunder både i privat og offentlig sektor med rådgiving innenfor områder som rekruttering, leder- og organisasjonsutvikling. Gjennom dette har hun også lært helse- og omsorgssektoren godt å kjenne.

Fritiden er fylt med aktiviteter sammen med familien og kreative prosjekter av ulike slag.

Hålogaland Helse og Omsorg er en organisasjon hvor jeg raskt følte meg hjemme. Den karakteriseres av mennesker som vil noe mer – som har sterk stolthet knyttet til jobben de gjør og genuint engasjement for at våre beboere skal leve gode liv. Å jobbe i og for HHO er meningsfullt, utviklende og inspirerende. Det er et lag som jeg er stolt av å være del av, og en organisasjon som jeg ivrer etter å bidra i den videre utviklingen av.

Nils-Jacob Jørgensen - Enhetsleder

Nils-Jacob er utdannet vernepleier med videreutdanning i psykisk helse, veiledning, miljøutvikling og fritidsledelse. Han har jobbet innen psykisk helse og rus siden 1993, og før det med mennesker med utviklingshemming siden 1983. I tillegg har han i over 20 år drevet en ungdomsklubb.

Forøvrig er Nils-Jacob mannen å prate om fluefiske med. Hvis du ikke får tak i Nils-Jacob på jobb, må du sannsynligvis til en elvebredd i Finnmark for å finne han.

Jeg har valgt å jobbe hos Hålogaland Helse og Omsorg da det gir meg et faglig og ressurssterkt rom for å faktisk kunne hjelpe medmennesker som strever med psykisk lidelse. Det handler om å finne hverandres drømmer, ønsker og behov. Derfra starter vi reisen videre i livet.

Marte Strøm Amundsen - Enhetsleder

Marte er utdannet vernepleier. Hun har erfaring fra ulike omsorgstjenester og skole, med fokus på miljøarbeid og tilrettelegging for mennesker med ulike utfordringer.

Marte bruker det meste av sin fritid på frivillighet. Hun er daglig leder av Ballangen Frivillighetssentral og koordinator for ungdomsutvekslingen BIC. Med fire aktive barn er det også blitt styreverv i flere foreninger. Frivilligheten er viktig for Marte, da den ble hennes vei tilbake til arbeidslivet etter å flere år med sykdom. Hun vet hva det kan bety, og ønsker at flere skal få den samme muligheten. Drømmen er et lite gårdsbruk med stor låve, grønnsakshage og noen dyr.

Alle mennesker har ulik form. Ofte blir man forsøkt presset inn i en form som ikke passer, i stedet for å tilpasse miljøet rundt. I HHO har vi fokus på å tilrettelegge og tilpasse miljøet rundt den enkelte, slik at de opplever tilhørighet og mestring. Følelsen av å bli sett, hørt og tatt på alvor er viktig, både for våre beboere og ansatte – og det blir vi, i HHO.

Kristian Hoyer Andreassen - Enhetsleder

Kristian er utdannet vernepleier med videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering, vold i nære relasjoner, samt veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og -helsetjenesten. Han jobbet under hele studietiden i hjemmetjenesten med utviklingshemmede, med hovedtyngde på autisme og atferd. Kristian har også erfaring innenfor ROP, psykiatri, og med arbeidsrettede tiltak.

Fritiden brukes sammen med familien, og da gjerne på hytta. Ellers er Kristian opptatt av matlaging, landeveissykling, trening og kosthold, og drar på småviltjakt når muligheten byr seg.

Å arbeide hos Hålogaland Helse og Omsorg gir meg grobunn for kreativitet og innovasjon, samt faglig vekst, der kvalitet og gode tjenester er i fokus. Det at vi har et brennende engasjement på kvaliteten av tjenestene vi yter, gjør det enklere for mottakerne å lykkes med livet. Det er fantastisk å kunne bistå og utgjøre en forskjell for medmennesker med ulike utfordringer.

Marcus Birkestrand - Enhetsleder

Marcus er utdannet vernepleier. For tiden holder han på med en videreutdanning innen vold i nære relasjoner. Arbeidserfaringen inkluderer flere år innen rus og psykiatri, og siden 2020 har denne brukergruppen vært hans hovedinteresse og fulltidsjobb. Han har i tillegg lang erfaring fra barnehage, skole, barnevern, asylmottak og arbeid med psykisk utviklingshemmede.

Livet ellers deler Marcus med familien, som inkluderer en hel bande med hunder i alle fasonger. Hvis han ikke driver med lekeslåssing da…

Bryting på matta har vært en sentral del av livet mitt, og etter endt idrettskarriere, valgte jeg å ta utdannelse innen bryting. Jeg fikk også anledning til å starte min egen klubb for barn og unge. Dette er en hobby som opptar meg og som gir meg stor glede. Noe av det beste med å få jobbe med barn og unge er det å få være tett på og med i deres reise gjennom motgang, mestring og medgang. Erfaringene herfra tror jeg kommer godt med i arbeidet vi utfører i HHO. 

Håvard Strand - Enhetsleder

Håvard er utdannet adjunkt. Han jobbet i skoleverket fra 2007, inntil han meldte overgang til Hålogaland Helse og Omsorg. Selv om fagkretsen hans hovedsakelig består av progresjonsfagene, har han arbeidet svært mye med barn med særskilte behov. Han har også erfaring fra miljørettet arbeid, både fra den kommunale PU-tjeneste og ved UNN sikkerhetspost.

I følge Håvard, og her med solid støtte fra Maslows behovspyramide, er mennesker skapt for bevegelse. Han bruker mye av fritiden sin til nettopp fysisk utfoldelse, og drifter et par treningssentre på si. Som person kan Håvard godt beskrives som fremoverlent, kunnskapssøkende, humørfylt og ærekjær, stor kapasitet og utpreget sans for nybrott. HHOs egen Solan Gundersen, men tidvis også med et snev av Ludvig.

Jeg er fascinert av relasjonskompetanse, og tenker at nøkkelen til et vellykket resultat ligger der. I Hålogaland Helse og Omsorg får jeg muligheten til å utvikle meg som fagperson og menneske. Her opplever jeg en støttende organisasjon som hele tiden forsøker å ta oss på fersken i å gjøre noe bra!

Katrine Mølderup Bakke - Enhetsleder

Katrine har 16 års erfaring fra skoleverk og barnehage med tilrettelegging for barn og unge med særskilte behov. Hun har også arbeidserfaring fra institusjoner for personer med psykisk utviklingshemming, som konstituert pedagogisk leder i barnehage, og som hovedverneombud i Ballangen kommune. I 2022 meldte hun overgang til Hålogaland Helse og Omsorg, og takket nylig ja til å tiltre som en av våre enhetsledere.

Når Katrine ikke er på jobb er det vandring i fjellheimen sammen med familie som opptar det meste av tiden hennes. Det, og vervet som leder for Håfjellets venner, en frivillig organisasjon som tilrettelegger naturopplevelser for alle, også de av oss med funksjonshemning.

Det som kanskje har fenget meg mest med HHO er bedriftens fokus på læring. Jeg får kontinuerlig utfyllende tilbakemeldinger, spesielt når godt arbeid er utført, og opplever at her er det både rom og engasjement for at de ansatte skal utvikle seg på jobb.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å gi en bedre brukeropplevelse og til statistiske formål. Kapslene innhenter ingen personopplysninger. Ved å besøke nettsiden samtykker du til bruken av informasjonskapslene.  Les personvernerklæringen for nettsiden

Daglig leder HHO Pål Mathisen

Pål Strande Mathisen

Daglig leder

Pål er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Harstad. Han har senere bygget på med videreutdanning og spesialisering innen rus og psykiatri, samt voldsrisikovurdering. Arbeidserfaringen er mangfoldig – fra sykehus, hjemmesykepleie og kommunal administrasjon, i tillegg til 15 år innen rus og psykiatri i offentlig og privat sektor.

Pål er en av tre eiere og gründere i Hålogaland Helse og Omsorg.

Jeg er hellig overbevist om at lokale løsninger er Jeg er hellig overbevist om at lokale løsninger er uovertrufne i leveransen av helse- og omsorgstjenester. Med lokal administrasjon, og medarbeidere som kjenner regionen, er vi bedre skodd når vi skal skreddersy individuelt tilpassede tilbud til våre beboere. Derfor etablerte vi Hålogaland Helse og Omsorg.