Om Hålogaland Helse og Omsorg AS

Selskapet ble stiftet i 2018, med forretningsadresse og hovedkontor i Narvik. Vi yter omsorgstjenester i Nord-Norge, for brukere/beboere med særskilte behov. Våre oppdragsgivere er en rekke kommuner i landsdelen, samt Den norske stat. HHO er medlem av NHO og har inngått tariffavtale med Fagforbundet og FO.

Hålogaland Helse og Omsorg etablerer egen ledelse og administrasjon i de kommunene vi drifter heldøgns bo- og omsorgstjenester. Vi etterstreber også å kjøpe varer og tjenester lokalt der vi utfører oppdragene.

Tilstede i din kommune

– Vår jobb er først og fremst å hjelpe tjenestemottakeren til et trygt og godt liv. Dernest kommer forholdet og ansvaret til alle andre som er involverte. Utdanning, erfaring og hvem vi er som personer, er det som avgjør mest om vi skaper gode resultater. Samtidig er lokal forankring med på å legge forholdene bedre til rette.

For oss betyr dette med tilstedeværelse også det at vi som etablerte Hålogaland Helse og Omsorg, jobber selv som miljøarbeidere på de oppdragene vi har.

Sammen med en pålitelig og kompetent gruppe, gjør vi alltid vårt beste for å levere resultater vi kan stå inne for. Det kan vi love til den som mottar våre omsorgstjenester, til pårørende og til våre oppdragsgivere.

Pål Strande Mathisen – Daglig leder

Visjon

HHO skal være en ressurs for samfunnet ved å yte helse- og omsorgstjenester av beste kvalitet.

Misjon

HHO setter beboer i sentrum av våre tjenester, samtidig som vi ivaretar våre ansatte på best mulig måte.

Verdier

For oss i HHO kommer alltid respekt for våre tjenestemottakere, pårørende ansatte og oppdragsgivere først. Vi skal utføre arbeidet med høy grad av integritet og kompetanse.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å gi en bedre brukeropplevelse og til statistiske formål. Kapslene innhenter ingen personopplysninger. Ved å besøke nettsiden samtykker du til bruken av informasjonskapslene.  Les personvernerklæringen for nettsiden