Akutte omsorgstjenester

Akutte omsorgstjenester

Vi i Hålogaland Helse og Omsorg har god erfaring med å få på plass omsorgstjenester på kort varsel. Det innebærer at vi kan planlegge og gjennomføre tiltak med umiddelbar virkning, samtidig som alle krav til kvalitet ivaretas.

HHO eier og drifter også boliger ulike steder i Nord-Norge som egner seg for akutte omsorgstjenester.

Samarbeid med oppdragsgiver

Når HHO får i oppdrag å løse akutte tiltak, sørger vi alltid for at den kommunale eller statlige oppdragsgiveren får tjenester i henhold til bestilling.

Blant annet produserer og fremviser vi dette:

  • Eget digitalt journalsystem
  • Dokumentasjon på at forsikringer og arbeidsforhold er i orden
  • Dokumentasjon på at selskapet har betalt sine skatter og avgifter
  • Beskrivelse av våre rutiner, instrukser, prosedyrer, kontrolltiltak, håndbøker m.m.

I HHO etterstreber vi å løse alle oppdrag, utfordringer og eventualiteter på best mulig måte. Våre oppdragsgivere vil oppleve at de har en profesjonell, kompetent, løsningsorientert og fleksibel samarbeidspartner i Hålogaland Helse og Omsorg.

Akuttbolig

HHO har egnede boliger flere steder i landsdelen, som kan brukes til drift av våre omsorgstjenester med umiddelbar virkning. Vi løser også lokale utfordringer på strak arm. Våre oppdragsgivere kan alltid nå oss på vår døgnbetjente telefon.

Personal

Ansatte i Hålogaland Helse og Omsorg har kompetanse innen arbeid med ulike psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming og adferdsproblematikk, m.m. I tillegg til relevant arbeidserfaring, har de fleste av våre medarbeidere relevant utdanning og spesialisering. 

Selskapets eiere og nøkkelpersoner jobber selv som miljøarbeidere på de omsorgsboligene vi har ansvar for å drifte.

Faglig ansvar

Når Hålogaland Helse og Omsorg står som driftsoperatør for akutte omsorgstjenester, har vi også det faglige ansvaret for at tjenestetilbudet er av god kvalitet.

Se kort beskrivelse av vårt kvalitetsarbeid.

Gjennomføring av tjenestene

I HHO har vi valgt langvakt/medleverturnus, fordi våre egne erfaringer og flere studier viser at dette har positive effekter på trivsel og arbeidsmiljø (bl.a. Moland, 2015, Ingstad og Amble, 2015, Moland og Bråthen, 2012a, Engebråten, 2015).

Forskning viser også at langturnus gir bedre tjenestekvalitet (bla.a. Olberg og Pettersen, 2015, Ytreland, 2014, Moland og Bråthen, 2015).

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å gi en bedre brukeropplevelse og til statistiske formål. Kapslene innhenter ingen personopplysninger. Ved å besøke nettsiden samtykker du til bruken av informasjonskapslene.  Les personvernerklæringen for nettsiden

Skroll til toppen