Heldøgns omsorgstjenester

Hålogaland Helse og Omsorg tilbyr heldøgns omsorgstjenester til brukere med særskilte utfordringer.

Våre oppdragsgivere er i all hovedsak kommuner og Den norske stat. Vi står som selvstendige driftsoperatører for de bo- og omsorgstjenestene vi har i oppdrag å administrere.

Samarbeid med oppdragsgiver

HHO AS kommer til å sikre at den kommunale eller statlige oppdragsgiveren får tjenester i henhold til bestilling.

Blant annet produserer og fremviser vi dette:

  • Eget digitalt journalsystem
  • Dokumentasjon på at forsikringer og arbeidsforhold er i orden
  • Dokumentasjon på at selskapet har betalt sine skatter og avgifter
  • Beskrivelse av våre rutiner, instrukser, prosedyrer, kontrolltiltak, håndbøker m.m.


I HHO etterstreber vi å løse alle oppdrag, utfordringer og eventualiteter på best mulig måte. Våre oppdragsgivere vil oppleve at de har en profesjonell, kompetent, løsningsorientert og fleksibel samarbeidspartner i Hålogaland Helse og Omsorg.

Faglig ansvar

Når Hålogaland Helse og Omsorg står som driftsoperatør, har vi også det faglige ansvaret for at tjenestetilbudet er av god kvalitet.

Se kort beskrivelse av vårt kvalitetsarbeid.

Ressurser

Alle ansatte i HHO har kompetanse innen arbeid med ulike psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming og adferdsproblematikk, m.m. Majoriteten har svært lang erfaring fra relevant arbeid, i tillegg til relevant utdanning og spesialisering.

Selskapets eiere og nøkkelpersoner jobber selv som miljøarbeidere på de omsorgsboligene vi har ansvar for å drifte.

Gjennomføring av tjenestene

I HHO har vi valgt langvakt/medleverturnus, fordi våre egne erfaringer og flere studier viser at dette har positive effekter på trivsel og arbeidsmiljø (bl.a. Moland, 2015, Ingstad og Amble, 2015, Moland og Bråthen, 2012a, Engebråten, 2015).

Forskning viser også at langturnus gir bedre tjenestekvalitet (bla.a. Olberg og Pettersen, 2015, Ytreland, 2014, Moland og Bråthen, 2015).

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å gi en bedre brukeropplevelse og til statistiske formål. Kapslene innhenter ingen personopplysninger. Ved å besøke nettsiden samtykker du til bruken av informasjonskapslene.  Les personvernerklæringen for nettsiden