Våre kontorer og kontaktpersoner

Våre ledere

Daglig leder HHO Pål Mathisen

Pål Strande Mathisen

Daglig leder
Assisterende daglig leder HHO Robert Israelsen

Robert Israelsen

Assisterende daglig leder
Styreformann i HHO Karl Aksel Vik

Karl Aksel Vik

Arbeidende styreleder

Linn B. Sollund-Walberg

HR-leder
Enhetsleder HHO Kristian Andreassen

Kristian Hoyer Andreassen

Enhetsleder
Enhetsleder HHO Marcus Birkestrand

Marcus Birkestrand

Enhetsleder

Katrine Mølderup Bakke

Enhetsleder
Enhetsleder HHO Nils-Jacob Jørgensen

Nils-Jacob Jørgensen

Enhetsleder

Marte Strøm Amundsen

Enhetsleder

Send oss en melding

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å gi en bedre brukeropplevelse og til statistiske formål. Kapslene innhenter ingen personopplysninger. Ved å besøke nettsiden samtykker du til bruken av informasjonskapslene.  Les personvernerklæringen for nettsiden

Kontorleder HHO Trine Fjellstad

Trine Fjellstad Eriksen

Kontorleder

Trine er utdannet regnskapsfører fra Handelsskolen i Narvik og Høgskolen i Bodø. Hennes arbeidserfaring favner over 25 år med økonomi og regnskap i entreprenør- og regnskapsbransjen. I tillegg har Trine innehatt flere verv i styrer og organisasjoner.

Jobben i Hålogaland Helse og Omsorg har gitt meg en helt ny og interessant hverdag. Det er spennende å jobbe i et forholdsvis nyetablert selskap som er i sterk vekst og utvikling. I tillegg er det givende å jobbe tett på våre medarbeidere – å få lære om deres hverdag og organisasjonens sterke verdigrunnlag. Å være del av et selskap med så mange dyktige medarbeidere, der etikk, moral og empati står i sentrum, gjør meg stolt. Ingen dag er lik, og ingen dag er kjedelig.

Daglig leder HHO Pål Mathisen

Pål Strande Mathisen

Daglig leder

Pål er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Harstad. Han har senere bygget på med videreutdanning og spesialisering innen rus og psykiatri, samt voldsrisikovurdering. Arbeidserfaringen er mangfoldig – fra sykehus, hjemmesykepleie og kommunal administrasjon, i tillegg til 15 år innen rus og psykiatri i offentlig og privat sektor.

Pål er en av tre eiere og gründere i Hålogaland Helse og Omsorg.

Jeg er hellig overbevist om at lokale løsninger er Jeg er hellig overbevist om at lokale løsninger er uovertrufne i leveransen av helse- og omsorgstjenester. Med lokal administrasjon, og medarbeidere som kjenner regionen, er vi bedre skodd når vi skal skreddersy individuelt tilpassede tilbud til våre beboere. Derfor etablerte vi Hålogaland Helse og Omsorg.

Assisterende daglig leder HHO Robert Israelsen

Robert Israelsen

Assisterende daglig leder

Robert er utdannet med en humanistisk cand.mag. fra Universitetet i Tromsø. Siden 1997 har han jobbet i ulike sektorer innen psykisk helse og rus. Erfaringen inkluderer 10 år på akuttpsykiatrisk post ved UNN, 2 år i kommunal psykiatri, samt nærmere 15 år i ulike private helse- og omsorgsselskaper.

Robert er en av tre eiere og gründere i Hålogaland Helse og Omsorg.

I 2019 var jeg med å etablere, og siden drifte, Hålogaland Helse og Omsorg. En viktig del av motivasjonen var overbevisningen om at et lokalt helse- og omsorgsselskap kan levere tjenester av meget høy kvalitet. På sikt både håper og tror jeg at HHO skal bli en markedsledende helse- og omsorgsleverandør i Nord-Norge, samtidig som vi satser nasjonalt. Vi skal være en kompetent og pålitelig partner for våre tjenestemottakere, og en stabil og trygg arbeidsplass for våre medarbeidere.

Fagsjef HHO Andreas Hay

Andreas Hay

Fagsjef

Andreas er utdannet vernepleier fra Høgskolen i Harstad, med videreutdanning innen rus og psykiatri, samt voldsrisikovurdering. Han har mer enn 30 års erfaring innen helse- og omsorgssektoren.

Andreas er en av tre eiere og gründere i Hålogaland Helse og Omsorg.

Å være med som gründer, og deretter fagsjef, i HHO, er utvilsomt det beste yrkesmessige valget jeg har gjort. Det er noe unikt givende i å skape og lede en bedrift som ivaretar et viktig samfunnsansvar. Jeg setter spesielt stor pris på at vi i selskapet har samme utgangspunkt – beboeren settes i sentrum, akkompagnert av et sterkt fokus på fag.

Styreformann i HHO Karl Aksel Vik

Karl Aksel Vik

Arbeidende styreleder

Karl Aksel har bred og omfattende ledererfaring fra flere bransjer. I en rekke bedrifter har han ledet innsats som har skapt solide resultater gjennom lønnsom vekst og gode markedsposisjoner. Karl Aksel kan vise til lang erfaring fra helse- og omsorgssektoren, hvor han har arbeidet med å løfte selskaper fra tidlig fase til nasjonal posisjon. I tillegg kan han vise til bred erfaring fra styreverv, hvor hans fokus har vært å jobbe innovativt og målrettet med forretningsutvikling.

Karl Aksel er utdannet høgskoleingeniør fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, og har bygget på med ledelsesfag gjennom Handelshøyskolen BI.

Hålogaland Helse og Omsorg AS er et meget spennende selskap som fyller en viktig samfunnsrolle. Arbeidet med å skape gode liv for de som har utfordringer – og ikke minst, å lede og jobbe sammen med fantastisk dyktige kollegaer, er svært motiverende.

Linn B. Sollund-Walberg

HR-leder

Linn er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering i strategi, organisasjon og ledelse. Hun har også utdanning innen administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Linns arbeidserfaring favner 17 år i ulike stillinger i rådgivningsbransjen, blant annet som assisterende direktør, kommunikasjonsansvarlig og seniorrådgiver. Hun har jobbet på oppdrag for kunder både i privat og offentlig sektor, med rådgiving innenfor områder som rekruttering, HR, leder- og organisasjonsutvikling. Gjennom disse oppdragene har hun også lært helse- og omsorgssektoren godt å kjenne.

Hålogaland Helse og Omsorg er en organisasjon hvor jeg raskt følte meg hjemme. Den karakteriseres av mennesker som vil noe mer – som har sterk stolthet knyttet til jobben de gjør og genuint engasjement for at våre beboere skal leve gode liv. Å jobbe i og for HHO er meningsfullt, utviklende og inspirerende. Det er et lag som jeg er stolt av å være del av, og en organisasjon som jeg ivrer etter å bidra i den videre utviklingen av.

Enhetsleder HHO Kristian Andreassen

Kristian Hoyer Andreassen

Enhetsleder

Kristian er utdannet vernepleier. Han har videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering, vold i nære relasjoner, samt veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenesten. Kristians erfaring favner arbeid i hjemmetjeneste med utviklingshemmede, samt roller innen ROP, psykiatri og arbeidsrettede tiltak.

Å jobbe i Hålogaland Helse og Omsorg gir meg grobunn for kreativitet og innovasjon, samt faglig vekst. Her står kvalitet og gode tjenester i fokus. I kollegiet har vi et brennende engasjement for kvaliteten i tjenestene som vi gir. Det gjør det enklere for våre beboere å lykkes med livet. Å kunne bistå, og utgjøre en forskjell for, medmennesker med ulike utfordringer er fantastisk.

Enhetsleder HHO Marcus Birkestrand

Marcus Birkestrand

Enhetsleder

Marcus er utdannet vernepleier med videreutdanning innen vold i nære relasjoner. Hans erfaring favner flere år innen rus og psykiatri, i tillegg til lang erfaring fra barnehage, skole, barnevern, asylmottak og arbeid med psykisk utviklingshemmede.

Bryting har vært en sentral del av livet mitt. Etter endt idrettskarriere valgte jeg å utdanne meg innen bryting, og jeg fikk muligheten til å starte min egen klubb for barn og unge. Noe av det beste med å jobbe med barn og unge er det å få være tett på, og med på deres reise gjennom motgang, mestring og medgang. Disse erfaringene har gode paralleller til jobben vi gjør i Hålogaland Helse og Omsorg.

Katrine Mølderup Bakke

Enhetsleder

Katrine er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Hun har 16 års erfaring fra skoleverk og barnehage med tilrettelegging for barn og unge med særskilte behov. Katrine har også jobbet i institusjoner for personer med psykisk utviklingshemming, som konstituert pedagogisk leder i barnehage, støttekontakt og innehatt rollen som hovedverneombud i Ballangen kommune.

Det som har fenget meg mest med Hålogaland Helse og Omsorg er bedriftens fokus på læring. Kontinuerlig får jeg utfyllende tilbakemeldinger fra ledere og kollegaer, spesielt når godt arbeid er utført. I HHO er det både rom og engasjement for at ansatte skal utvikle seg på jobb.

Enhetsleder HHO Nils-Jacob Jørgensen

Nils-Jacob Jørgensen

Enhetsleder

Nils-Jacob er utdannet vernepleier med videreutdanning i psykisk helse, veiledning, miljøutvikling og fritidsledelse. I 1983 begynte han å jobbe med mennesker med utviklingshemming, og siden 1993 har han jobbet innen psykisk helse og rus. Nils-Jacob har også drevet en ungdomsklubb i over 20 år.  

Jeg har valgt å jobbe i Hålogaland Helse og Omsorg fordi det gir meg et faglig og ressurssterkt rom for reelt å kunne hjelpe medmennesker som strever med psykisk lidelse. Det handler om å finne hverandres drømmer, ønsker og behov. Derfra starter vi reisen videre i livet.

Marte Strøm Amundsen

Enhetsleder

Marte er utdannet vernepleier. Hun har erfaring fra ulike omsorgstjenester og skole, med fokus på miljøarbeid og tilrettelegging for mennesker med ulike utfordringer. Marte har også omfattende erfaring fra frivillighet og styreverv.

Alle mennesker har ulik form. Ofte blir man forsøkt presset inn i en form som ikke passer, i stedet for at miljøet rundt tilpasses. I HHO har vi fokus på å tilrettelegge og tilpasse miljøet rundt den enkelte, slik at de opplever tilhørighet og mestring. Følelsen av å bli sett, hørt og tatt på alvor er viktig, både for våre beboere og ansatte – og det blir vi, i HHO.

Enhetsleder HHO Håvard Strand

Håvard Strand

Enhetsleder

Håvard er utdannet adjunkt. Han har lang erfaring fra skoleverket, hvor han jobbet mye med barn med særskilte behov. Håvard har også erfaring fra miljørettet arbeid, både gjennom kommunal PU-tjeneste og UNN sikkerhetspost.

Jeg er fascinert av relasjonskompetanse, og tenker at nøkkelen til et vellykket resultat ligger der. I Hålogaland Helse og Omsorg får jeg muligheten til å utvikle meg som fagperson og menneske. Her opplever jeg en støttende organisasjon som hele tiden forsøker å ta oss på fersken i å gjøre noe bra!