Våre tjenester

Heldøgns omsorgstjenester

HHO yter heldøgns omsorgstjenester til mennesker med særskilte behov. Med stat og kommune som oppdragsgivere, utfører vi selvstendig drift av våre boenheter. Vi ivaretar det faglige ansvaret for at tjenesten utføres i henhold til beboers behov og med god kvalitet.

Vår kjernekompetanse er heldøgns omsorgstjenester. Her inngår også avlastningstjenester, palliativ omsorg, hjemmetjenester og tilpassede løsninger for kommuner med utfordringer i tjenesteleveransen.

Akutte omsorgstjenester

Hålogaland Helse og Omsorg eier og drifter boliger som egner seg for akutte omsorgstjenester. Vi har dokumentert vår evne til å organisere og implementere tiltak med umiddelbar virkning, samtidig som nødvendige krav til kvalitet ivaretas.

Bemanning og vikartjenester

Vår personalbase består av nærmere 100 dyktige og engasjerte medarbeidere. Andelen relevant yrkeserfaring er svært høy, bestående av erfarne vernepleiere, sykepleiere, miljøarbeidere og lignende utdanning/spesialisering.

Vi kan stille kompetent personal til disposisjon, tilpasset din virksomhets behov.

Kurs og rådgivning

Vårt faglig sterke team deler jevnlig av sin kompetanse gjennom kurs og rådgivning for andre virksomheter.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å gi en bedre brukeropplevelse og til statistiske formål. Kapslene innhenter ingen personopplysninger. Ved å besøke nettsiden samtykker du til bruken av informasjonskapslene.  Les personvernerklæringen for nettsiden

Daglig leder HHO Pål Mathisen

Pål Strande Mathisen

Daglig leder

Pål er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Harstad. Han har senere bygget på med videreutdanning og spesialisering innen rus og psykiatri, samt voldsrisikovurdering. Arbeidserfaringen er mangfoldig – fra sykehus, hjemmesykepleie og kommunal administrasjon, i tillegg til 15 år innen rus og psykiatri i offentlig og privat sektor.

Pål er en av tre eiere og gründere i Hålogaland Helse og Omsorg.

Jeg er hellig overbevist om at lokale løsninger er Jeg er hellig overbevist om at lokale løsninger er uovertrufne i leveransen av helse- og omsorgstjenester. Med lokal administrasjon, og medarbeidere som kjenner regionen, er vi bedre skodd når vi skal skreddersy individuelt tilpassede tilbud til våre beboere. Derfor etablerte vi Hålogaland Helse og Omsorg.