Slik behandler vi dine personopplysninger

Hålogaland Helse og Omsorg - Personvern på nettsiden

Beskrivelsen nedenfor om hvordan vi behandler dine personopplysninger er mer omfattende enn det som er vanlig på de fleste nettsider. Dette fordi vi yter helse- og omsorgstjenester, og at vi derav følger spesifikke lover, regler og normer som gjelder vår type virksomhet.

Er det kun relevant for deg å lese vår personvernerklæring for besøkende på nettsiden, og herunder om bruk av informasjonskapsler, sporingssystemer og lignende? I så fall kan du lese personvernerklæringen i denne lenken.

I alle tilfeller skal alle som har med vår virksomhet å gjøre, kunne være trygge på at deres personopplysninger blir behandlet sikkert og trygt hos HHO. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål i denne sammenhengen.

Grunnleggende krav til behandling av personopplysninger

Hålogaland Helse og Omsorg plikter å behandle dine personopplysninger slik beskrevet her:

 1. Personopplysningene skal behandles på en lovlig, korrekt og åpen måte i forhold til den som eier opplysningene. Det lovmessige her innebærer blant annet at det må foreligge et rettslig grunnlag for behandlingen.

 2. Personopplysningene skal kun brukes innenfor spesifiserte bruksområder. Opplysningene skal ikke brukes i andre sammenhenger, eller på et vis som er uforenlig med det begrensede bruksområdet.

 3. Personopplysningene skal være tilstrekkelige og relevante i forhold til den berettigede bruk som de tilrettelegges for.

 4. Personopplysningene skal være korrekte. Den som innhenter og behandler personopplysninger, skal sikre at feilaktige personopplysninger rettes eller slettes.

 5. Personopplysningene skal ikke lagres eller oppbevares i en form som gjør det mulig å identifisere den registrerte i lengre tid enn det som er nødvendig for den bruk som de personlige opplysningene tilrettelegges for.

 6. Personopplysningene skal beskyttes mot utidsmessig eller ikke tillatt behandling, mot tap og mot ødeleggelse eller skade gjennom ulykke/uhell. Sikringen skal skje ved at tilstrekkelige tiltak er iverksatt.

Dersom personopplysninger skal kunne tilrettelegges og behandles innen andre bruksområder enn de opprinnelig ble innhentet til,  skal Hålogaland Helse og Omsorg overveie om den nye behandlingen er forenlig med den opprinnelige.

Rettslig grunnlag for innhenting og lagring av personopplysninger

Hålogaland Helse og Omsorg plikter å alltid ha støtte i minimum ett av de følgende rettslige grunnlagene:

 1. Når den registrerte personen har gitt sitt samtykke til behandling av personlige opplysninger for ett eller flere spesifikke bruksområder.

 2. Når personen har en avtale, eller skal inngå en avtale, med den som har ansvaret for de personlige opplysningene.

 3. Når behandling kreves for å oppfylle en rettslig forpliktelse i henhold til lov eller forfatning som påhviler den ansvarlige for de personlige opplysningene.

 4. Når den ansvarlige for de personlige opplysningene får behandle disse uten den registrertes samtykke, dersom den ansvarliges interesse veier tyngre enn den registrertes, og om behandlingen er nødvendig for det aktuelle bruksområdet.

Innhenting av personopplysninger

Hålogaland Helse og Omsorg samler primært inn personopplysninger i forbindelse med oppdrag innen helse- og omsorgstjenester. I tillegg kan personopplysninger bli samlet inn i følgende sammenhenger:

 1. Når vi inngår avtaler om tjenester med andre virksomheter.

 2. Når brukere av nettsiden fyller inn sine kontaktopplysninger.

 3. Når personer kontakter oss via telefon, e-post, vår nettside eller sosiale medier.

 4. Når personer melder seg på eller deltar på informasjonsmøter, kurs, eller lignende.

 5. Når personer melder seg på nyhetsbrev eller lignende. 

Typer personopplysninger vi samler inn

Hvilke typer personopplysninger som innhentes avhenger av hvilken befatning virksomheten har med vedkommende.

 • Beboere/brukere/pasienter: navn, personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, pårørende, omsorgshaver og eventuelle opplysninger om helse og tiltak. 

 • Kontaktpersoner hos andre virksomheter: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, stillingstittel og navn på arbeidsgiver/virksomhet.

 • Arbeidssøkende: navn, alder, adresse, e-postadresse, telefonnummer, utdannelse, arbeidserfaring, interesser og referanser.

 • Personer som kontakter oss via vår nettside, sosiale medier, eller som registrerer seg for å motta nyhetsbrev e.l.: navn, e-postadresse og telefonnummer.

Deling av personopplysninger

 

Personopplysninger som innhentes og behandles i avtalte eller potensielle oppdrag innenfor de omsorgstjenestene vi tilbyr, vil bli levert til oppdragsgiver i henhold til de lover og regler vi er pålagt å følge.

Opplysningene kan og bli delt som en følge av lovpålagte krav eller myndighetsvedtak.

Lagring av personopplysninger

De personlige opplysningene vi samler inn, lagres så lenge det er hensiktsmessig i forhold til behandling av opplysningene, eller så lenge lovpålagte rutiner krever at opplysningene lagres.

Opplysningene blir deretter slettet forsvarlig.

Sikker oppbevaring og behandling av personopplysninger

Hålogaland Helse og Omsorg beskytter personopplysninger i henhold til Datatilsynets regelverk, i tillegg til virksomhetens egne retningslinjer for informasjonssikkerhet.

Dette innebærer blant annet at det kun er godkjente ansatte som har tilgang til de personopplysningene vi innhenter, i tillegg til at opplysningene oppbevares og behandles i henhold til gode rutiner for datasikkerhet.

Sikker oppbevaring og behandling av personopplysninger

Du kan når som helst kontakte oss og kreve at dine opplysninger slettes, dersom kravet er i overensstemmelse med loven. Det samme gjelder dersom du ønsker at bruken og/eller behandlingen av opplysningene skal begrenses.

Du har også rett til å fremme innvendinger mot bruken og/eller behandlingen av dine personlige opplysninger.

Hvis du opplever eller mener at dine rettigheter ikke blir respektert av Hålogaland Helse og Omsorg, vennligst kontakt oss om dette. Du kan også ta kontakt med Datatilsynet. Les mer om dine rettigheter på denne siden hos Datatilsynet.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å gi en bedre brukeropplevelse og til statistiske formål. Kapslene innhenter ingen personopplysninger. Ved å besøke nettsiden samtykker du til bruken av informasjonskapslene.  Les personvernerklæringen for nettsiden

Daglig leder HHO Pål Mathisen

Pål Strande Mathisen

Daglig leder

Pål er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Harstad. Han har senere bygget på med videreutdanning og spesialisering innen rus og psykiatri, samt voldsrisikovurdering. Arbeidserfaringen er mangfoldig – fra sykehus, hjemmesykepleie og kommunal administrasjon, i tillegg til 15 år innen rus og psykiatri i offentlig og privat sektor.

Pål er en av tre eiere og gründere i Hålogaland Helse og Omsorg.

Jeg er hellig overbevist om at lokale løsninger er Jeg er hellig overbevist om at lokale løsninger er uovertrufne i leveransen av helse- og omsorgstjenester. Med lokal administrasjon, og medarbeidere som kjenner regionen, er vi bedre skodd når vi skal skreddersy individuelt tilpassede tilbud til våre beboere. Derfor etablerte vi Hålogaland Helse og Omsorg.