Slik jobber vi

Beboeren i sentrum

Hålogaland Helse og Omsorg setter alltid beboeren i sentrum. Arbeidet og relasjonene skal utføres med respekt for våre tjenestemottakeres rett til selvbestemmelse, og rett til et trygt og godt liv. Vi har alltid fullt fokus på å tilrettelegge for dette på best mulig måte.

Kunnskap i bunn

Vi etterstreber å utføre alle omsorgstjenester vi yter på et evidensbasert grunnlag. Alle våre nøkkelansatte har relevant utdanning og erfaring, og det samme gjelder majoriteten av øvrige ansatte. Bedriften bidrar til at våre medarbeidere skal kunne holde seg faglig oppdaterte på det metodiske og forskningsmessige. Hovedansvaret for dette arbeidet ligger hos vår egen fagsjef og HHOs faglige utvalg.

Kompetente medarbeider

Om enn viktig, så er ikke det vitenskapelige grunnlaget nok i seg selv. Vi vet at personlig egnethet er avgjørende for at de tjenestene vi yter er av beste kvalitet. Derfor vektlegger vi personlige egenskaper på lik linje med den faglige bakgrunnen. Der mener vi at vi har lykkes godt i rekrutteringsarbeidet så langt.

Mangfold gir resultater

De fleste av våre ansatte er riktignok vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, psykologer og spesialpedagoger, men hos HHO finner du også tidligere lærere, politiutdannede, trenere og mye annet. I det store og hele mener vi at mangfold av alle slag er en styrke, ikke bare når det kommer til utdanning og erfaring. Alle har noe unikt å bidra med som gavner fellesskapet.

Løsningsorientert

Hålogaland Helse og Omsorg er løsningsorienterte og fleksible i relasjonen til alle våre oppdragsgivere, leverandører, ansatte, og ikke minst, til våre tjenestemottakere og deres pårørende. Vi forsøker å løse oppdragene på best mulig måte, og da er det mye vi ikke kan være rigide på. Hos oss er det rom for kreativitet og nytenkning i alle ledd.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å gi en bedre brukeropplevelse og til statistiske formål. Kapslene innhenter ingen personopplysninger. Ved å besøke nettsiden samtykker du til bruken av informasjonskapslene.  Les personvernerklæringen for nettsiden

Skroll til toppen