450 33 924

post@2ho.no

Tjenestene vi tilbyr

 

Tjenester vi leverer

Vi tilbyr oppstart og drift av tiltak for personer med særskilte behov

Vi tilbyr et lokalt alternativ for oppstart og drift av tiltak/boliger for personer med særskilte behov. Dette med fokus på personer med rus og psykiatriproblematikk, samt personer med utviklingshemming. Ledelsen i HHO kommer til selv å jobbe 100% i tjenestetilbudet for å sikre at beboer får den hjelp han/hun trenger.

HHO AS kommer til å sikre at kommunen får tjenester i henhold til bestilling, eget digitalt journalsystem, at forsikringer og arbeidsforhold er i orden, samt at selskapet har betalt sine skatter og avgifter.

Vikartjenester

HHO kan stille sitt personell til disposisjon for gjennomføring av kartlegginger, prosjektbaserte utfordringer, samt for rene vikartjenester. Vi har en personalbase bestående av relevante høyskoleutdanninger og assitenter.

Hva får kommunen ved å takke ja til oss

HHO AS er et selskap med lokal forankring. Selskapet vil ha eget styre og administrasjon i din kommune. Vi vil i den grad det er mulig kjøpe varer og tjenester lokalt

Dere får et team med stor grad av fleksibilitet og med personalressurser som kan starte umiddelbart. Vi tilbyr akutte tjenester til nevnte brukergrupper, samt anbud på relevante prosjekter.

Kapasitet

Hålogaland Helse og Omsorg AS har kapasitet til å starte ett tiltak med 2-1 bemanning på døgnbasis umiddelbart. Vi har en gruppe fleksible arbeidstakere noe som gir oss kapasitet til å starte og drifte flere tiltak innen kort tid. Vi har lang erfaring med kapitel 9 saker i Lov om Kommunale Helse og Omsorgstjenester, inkludert den rapportering som er nødvendig for å gjennomføre disse tiltakene.

Hvor er vi i dag

Vi er et nystartet firma som ble registrert i starten av april 2019. Vi utfører allerede oppdrag for enkelte kommuner, samt vi er selvstendig operatør for boliger med medleveturnus. Ta kontakt om du ønsker referanse på dette tilbudet.

Oppsummering

Alle i HHO har over 20 års erfaring innen offentlige og private helsetjenester. Vi skal etablere gode og faglig forsvarlige tiltak for beboere og pårørende. Vi er en stødig, erfaren og pålitelig gruppe som vil gjøre vårt beste for å levere resultater vi faglig og etisk kan stå inne for. Vi har lang erfaring med å yte tjenester i saker som fremstår utfordrende og vanskelig. Vi har fokus på bruker. Tiltakene etableres sammen med kommunen, bruker og brukers nettverk.

Vi mener også det er på høy tid at det etableres en lokal konkurrent til de store internasjonale helsekonsernene som for tiden regjerer dette markedet.

Om HHO AS vurderes som interessant, så håper vi dere tar kontakt. Vi gir gjerne inn anbud/tilbud på de forespørslene dere måtte ha.

Hilsen HHO

V/ styreleder

Robert Israelsen